Moderní dynamické účetní reporty s Power BI

Moderní dynamické účetní reporty s Power BI

Vadí vám, že jsou vaše účetní reporty nepřehledné, jejich příprava trvá příliš dlouho a obtížně se s nimi pracuje? Známe řešení. V Grinexu vám pomůžeme vytvořit systém na míru, který maximálně zrychlí a usnadní práci s účetními informacemi.

Jakou technologii využíváme?

Velice vhodným nástrojem pro práci s účetními reporty je Power BI, cloudový produkt od společnosti Microsoft. Jde o analytickou službu, která dokáže detailně analyzovat data a transformovat je do vizuálně propracované podoby, to vše v reálném čase a na jednom místě. Díky široké paletě zobrazovacích nástrojů uspokojí i nejnáročnější uživatele.

Velice užitečnou vlastností této služby je její snadné propojení s firemními systémy a sadou Office. Power BI vám umožní přehledně zobrazit data z různých zdrojů, která se v systému automaticky aktualizují. Vytvořené reporty pak můžete velmi jednoduše sdílet s ostatními členy týmu – dostanete se k nim nejen prostřednictvím programu instalovaného v počítači, ale také on-line, z mobilu i tabletu.

Čím může Power BI pomoci

Díky tomu, že Power BI dokáže propojit všechny vizualizace v reportu, mohou zobrazené grafy velmi chytře reagovat na vaše požadavky.

K čemu tato funkcionalita poslouží v praxi, je dobře patrné z následujícího obrázku. Obrázek ukazuje čtyři typy grafů, kde nejzajímavější je graf zobrazující zisk po měsících. Jedná se o vodopádový graf, který ukazuje postupně narůstající nebo klesající zisk. Při letmém pohledu na graf hned vidíme, že produkt Velo dosáhl v září drobné ztráty, která však byla bohatě vyrovnána nejziskovějším měsícem říjnem. Na grafu vpravo dole také vidíme, že produkt Velo má v měsících nevyrovnané objemy prodaných kusů.

Filtr na produkt Velo
Filtr na produkt Velo

Kliknutím na produkt Velo v koláčovém grafu došlo k automatické aplikaci filtru na ostatní grafy. Všechny vizualizace nyní zobrazují pouze údaje týkající se produktu Velo. Filtry lze kromě grafů aplikovat také na jiné formáty, například tabulky. Navíc je možné pracovat s kombinací více filtrů.

Na následujícím obrázku je znázorněno použití filtru pro zvolený měsíc v kombinaci s filtrováním oblasti v koláčovém grafu. Výsledný report tedy zobrazuje pouze data produktu Velo v měsíci červnu.

Kombinace filtru na produkt Velo a měsíc Červen
Kombinace filtru na produkt Velo a měsíc Červen

Výše uvedené náhledy zobrazují pouze základní ukazatele, jako je zisk nebo objem prodejů. Je ale možné zvolit i zcela odlišné indikátory. Reporty tvoříme na míru uživatelům, takže pokud to podkladová data umožňují, je možné vycházet z jakýchkoliv ukazatelů finanční analýzy nebo libovolných klíčových metrik.

V nástroji Power BI je možné provádět jak detailní analýzu, tak zobrazit jen základní přehled hlavních ukazatelů. Síla Power BI se projeví při propojení těchto dvou přístupů: systém umožňuje sestoupit ze základního přehledu k detailnějším datům.

S reporty vytvořenými v Power BI lze pracovat buď v programu instalovaném na počítači, nebo mnohem pohodlněji přímo na webu. Díky tomu, že webové rozhraní není funkčně nijak omezené, je pro využití Power BI nejvýhodnější. Se systémem se dá dobře pracovat také za pomoci kvalitní aplikace v mobilu.

Živou verzi webového rozhraní si můžete vyzkoušet níže.

Systém otázek a odpovědí

Revoluční novinkou v oblasti moderních vizualizačních nástrojů je možnost klást textové dotazy, na které systém smysluplně odpoví.

Power BI tuto funkcionalitu obsahuje také – skrývá se v nástroji Power BI Q&A. Otázky lze zatím klást pouze v angličtině, ale pokud si s touto mírnou překážkou poradíte, výstupy mohou být velice užitečné. Díky tomuto nástroji získáte téměř okamžitě ucelené interaktivní grafy a analýzy. Maximálně se tak zrychluje získávání informací z dostupných dat a nezřídka vyplynou na povrch dosud neznámé souvislosti.

Na obrázku je dobře vidět, jak funkcionalita Power BI Q&A vytvořila přehlednou vizualizaci na základě dotazu „What is profit in scenario Actual of product Velo per month name in 2017 in Prague“:

Systém Q&A odpovídá na otázku „What is profit in scenario Actual of product Velo per month name in 2017 in Prague“
Systém Q&A odpovídá na otázku „What is profit in scenario Actual of product Velo per month name in 2017 in Prague“

Cena za aplikaci Power BI

Velkým přínosem Power BI je také příznivá cena za licenci. Microsoft zvolil oproti konkurenčním systémům Tableau nebo Qlikview velice přijatelnou cenovou politiku a plně funkční verzi, která neumožňuje sdílení, lze využívat zcela zdarma. Pokud potřebujete sdílet reporty s dalšími uživateli, je nutné využít verzi Power BI Pro, která vyjde za jednoho uživatele na 10 dolarů měsíčně. Vzhledem k tomu, jak vysokou přidanou hodnotu reporty v Power BI představují, to rozhodně není mnoho. Při odhadu ceny implementace Power BI je nutné vzít v úvahu, v jakém stavu jsou data společnosti. Pro optimální funkci Power BI je třeba mít kvalitní datový model, který bude možné v Power BI dobře zobrazit.

Pokud vás analytická služba Power BI zaujala a máte zájem o konzultaci, jak by mohla pomoci vám a vaší firmě, neváhejte mě kontaktovat na adrese richard.jahoda_ml@grinex.cz.