Grinex Czech Republic je členem šesté největší asociace účetních a poradenských společností

Grinex Czech Republic je členem šesté největší asociace účetních a poradenských společností

Skupina Geneva Group International (GGI), jejímž členem je také Grinex Czech Republic, obhájila šesté místo v žebříčku globálních účetních a poradenských společností. Asociace GGI se umístila za společnostmi Deloitte, PwC, Ernst & Young, KPMG a BDO. S celosvětovým obratem ve výši 5,25 miliardy dolarů předstihla…

Umělá inteligence v účetnictví – strašák nebo příležitost?

Umělá inteligence v účetnictví – strašák nebo příležitost?

Účetní jsou běžně považováni za jednu z profesních skupin, kterou v blízké budoucnosti rozdrtí dynamický rozvoj IT. Takové očekávání je ale zbytečně pesimistické. Je sice pravděpodobné, že účetních, kteří se věnují základnímu zpracování účetních dokladů, s postupující digitalizací ubude. Odlišná však bude situace odborníků, kteří…

Zákon o účetnictví z minulého roku – pár postřehů k účetním jednotkám kategorie „mikro“

Zákon o účetnictví z minulého roku – pár postřehů k účetním jednotkám kategorie „mikro“

Počátkem roku 2016 nabyla účinnost novela zákona o účetnictví, v rámci které došlo – kromě dalšího – také k rozdělení účetních jednotek do jednotlivých kategorií. Zařazení účetní jednotky do určité kategorie s sebou nese zákonem specifikované povinnosti ohledně vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a jejího…