Umělá inteligence v účetnictví – strašák nebo příležitost?

Umělá inteligence v účetnictví – strašák nebo příležitost?

Účetní jsou běžně považováni za jednu z profesních skupin, kterou v blízké budoucnosti rozdrtí dynamický rozvoj IT. Takové očekávání je ale zbytečně pesimistické.

Je sice pravděpodobné, že účetních, kteří se věnují základnímu zpracování účetních dokladů, s postupující digitalizací ubude. Odlišná však bude situace odborníků, kteří tvoří a využívají účetní systémy. Tato skupina bude postupující digitalizací oboru ohrožena mnohem méně, ovšem za předpokladu, že změní přístup ke své profesi.

Předstupeň umělé inteligence, pokročilá automatizace, přinese jednodušší zpracování velkých objemů dat, se kterými by si člověk nikdy nedokázal poradit. Účetní by se měli naučit s těmito daty pracovat a hledat v nich souvislosti, postřehy a zajímavosti.

Účetní budoucnosti bude muset vytvářet a využívat účetní systémy, které splní následující charakteristiky:

  • Účetnictví musí chápat podnik jako celek. Neomezí se pouze na účetní informace, ale vezme v potaz i další provozní údaje podniku, například podrobné zmapování výrobního procesu nebo detailní analýzu prodejů.
  • Účetnictví by mělo podporovat a vyhodnocovat naplňování dlouhodobé podnikové strategie.
  • Účetnictví se musí bezpodmínečně posunout od pouhého naplňování povinností vůči státu směrem k opravdové podpoře managementu. Zveřejněná účetní závěrka je jistě důležitá, kvalitní interní reporting je však mnohem důležitější.
  • Příprava výstupů z účetního systému má být automatizovaná a velice rychlá.

Všechny tyto funkce dokáže účetní mnohem lépe zajistit, pokud se bude dobře orientovat v IT.

Pokud účetní sám sebe redukuje na pouhého přepisovače a zachycovače dat, je automatizace jeho aktivit velice snadná. Jestliže však dokáže přemýšlet v souvislostech, je podstatně náročnější nahradit ho počítačem.

Účetní odborníci tedy nejsou ztraceni. Musejí však do budoucna výrazně změnit styl a zaměření své práce. Zároveň by se neměli zaleknout sílící automatizace ani umělé inteligence. Daleko rozumnější je chápat tyto fenomény jako příležitost, kterou můžeme využít k velmi efektivní podpoře podniků.