Finanční správa akceptuje zákaz dvojího zdanění u nabytí nemovitostí

Finanční správa akceptuje zákaz dvojího zdanění u nabytí nemovitostí

Finanční správa minulý týden na svém webu zveřejnila stanovisko, kterým akceptuje závěry Nejvyššího správního soudu ve věci zahrnutí DPH z kupní ceny nemovitých věcí do základu daně z nabytí nemovité věci. Jedná se o rozsudky 4 Afs 88/2017-35 a 7 Afs 301/2016-70 a šlo o daň, kterou měla platit obec Střelské Hoštice na Strakonicku. O těchto rozsudcích jsme na našem webu informovali již dříve. Finanční správa doposud zastávala výklad, že DPH do základu daně vstupuje, čímž docházelo k dvojímu zdanění, protože byla vyměřována daň z daně.

Podle zveřejněného stanoviska se DPH do základu daně nezahrne bez ohledu na to, zda je plátcem daně z nabytí nemovitých věcí převodce, či nabyvatel. Poplatníci mají možnost podat dodatečné daňové přiznání a část daně nárokovat zpětně.