Schyluje se k velké transatlantické daňové válce?

Schyluje se k velké transatlantické daňové válce?

Ministři financí zemí Evropské unie řeší kromě úniků na DPH a boje proti agresivnímu daňovému plánování také zdanění digitální ekonomiky. Jde o výrazný fenomén naší doby – patří sem všechny moderní formy prodeje zboží a služeb, které se odehrávají prostřednictvím internetu. Jistě všichni víme, o co se jedná: Apple, Google, Facebook, Amazon, LinkedIn a další. Standardní daňové mechanismy, např. pravidla o tvorbě stálé provozovny, tu nefungují a spory, které dospějí k soudu, končí zpravidla vítězstvím technologických firem. Dílčích úspěchů se podařilo dosáhnout pouze při zásahu proti nedovolené státní podpoře ze strany vstřícných členů EU, konkrétně Irska, Lucemburska, Belgie a Nizozemska. Tyto státy byly donuceny k doměření daní, které původně nevybraly v důsledku poskytnutých nestandardních výhod.

Vyrovnávací daň

Palčivost problému a snaha o jeho rychlé řešení donutila ministry financí přijmout na návrh Francie, Německa, Itálie a Španělska plán na zavedení tzv. vyrovnávací daně (equalization levy). Jedná se o jakousi daň z digitálního obratu a první návrhy mluví o sazbě 6 %. Jde o naprosto nesystémové opatření, které narušuje rovnováhu mezinárodního daňového systému, byť bylo představeno pouze jako dočasné. Návrh je navíc koncipován tak, že by daň dopadla především na americké nadnárodní technologické giganty uvedené výše.

Vyrovnávací daň je naprosto nesystémové opatření, které narušuje rovnováhu mezinárodního daňového systému.

Zástupce francouzského ministerstva financí se při prezentaci na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu zcela logicky setkal s jasným odmítnutím návrhu nové daně. Americká strana plán považuje za projev čirého merkantilismu a hrozí zavedením odvetných opatření, pokud bude nová daň zavedena.

Prakticky ve stejném okamžiku přichází americký Kongres i Senát s Trumpovou daňovou reformou. Návrh obsahuje mimo jiné opatření, které zabraňuje převodům zisků mimo Spojené státy do zahraničních poboček a zároveň zavádí daňová zvýhodnění pro americké exportéry zboží a nehmotného majetku. Podle názorů daňových expertů se navržené změny negativně dotknou např. japonských vývozců aut a evropských farmaceutických firem s byznysem v USA. Německá lobbystická skupina BDI, zastupující zájmy německého průmyslu, označila Trumpovu reformu za „protekcionistické opatření“, které evropským firmám přinese „obrovské škody“.

Varovný dopis od některých ministrů financí zemí z Evropské unie

První výstražný výstřel před hrozící válkou vyšel opět od ministrů financí Německa, Francie, Španělska a Itálie, ke kterým se přidala i Velká Británie. Ministři sepsali společný varovný dopis o negativním dopadu americké daňové reformy na mezinárodní obchod, a to bez konzultace s ostatními členy Evropské unie. Adresáty dopisu jsou ministr financí Mnuchin, někteří američtí vládní úředníci a významní členové výborů Senátu i Kongresu.

Zdá se, že se schyluje k bitvě vlád o co největší podíl na globálním daňovém koláči. Snad bude také dost těch, kdo daně nevybírají, ale platí – samozřejmě ze svých zisků.