Jak účtovat digitální měny?

Jak účtovat digitální měny?

Ačkoliv v současné české účetní legislativě není účtování a vykazování digitálních měn nikde konkrétně ošetřeno, zástupci odborné veřejnosti se přiklánějí k názoru, že by měly být účtovány stejně jako zásoby. V polovině května se k tomuto výkladu přihlásilo také Ministerstvo financí ČR, a to prostřednictvím…