Evidence údajů o skutečných majitelích

Evidence údajů o skutečných majitelích

Na počátku roku 2018 byla při Ministerstvu spravedlnosti ČR zřízena evidence údajů o skutečných majitelích. Vznikla na základě novely zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V této evidenci, spravované rejstříkovými soudy, musejí být zapsáni všichni skuteční majitelé právnických…

Zdanění při odchodu (Exit Tax)

Zdanění při odchodu (Exit Tax)

Přinášíme třetí článek minisérie o změnách, které nás ve světě daní neminou, i když zřejmě začnou platit později, než se očekávalo. Daňový balíček prošel ve sněmovně prvním čtením, nicméně rozpočtový výbor 7. listopadu jeho projednávání přerušil až do 21. listopadu a stanovil termín pro podávání…