Dohoda o evropské dani z digitálních služeb je stále v nedohlednu

Dohoda o evropské dani z digitálních služeb je stále v nedohlednu

Ministři financí na meetingu ECOFINu, který se konal 6. listopadu v Bruselu, opět nedospěli ke shodě ohledně daně z digitálních služeb. Rozpory přetrvávají zejména v otázce rozsahu služeb, které mají být zdaněny, a také ohledně automatického konce účinnosti daně v případě, že dojde k přijetí širšího globálního mechanismu zdanění digitálních služeb na půdě OECD.

„Digitální daň z obratu“ je navrhována ve výši 3 % z výnosů online marketingu a online prodejů. Je jasné, že jejími hlavními plátci by byly Google, Facebook a Amazon. Není však jasné, kolik členských zemí daň podporuje. Zatímco francouzský ministr financí označil za jediné odpůrce nové daně Irsko, Dánsko a Švédsko, podle rakouského předsedajícího ministra financí podporuje daň pouze 10 členských zemí.
Spojené království, Španělsko a Itálie již oznámily, že pokud nedojde k dohodě, zavedou daň samy.