Evidence údajů o skutečných majitelích

Evidence údajů o skutečných majitelích

Na počátku roku 2018 byla při Ministerstvu spravedlnosti ČR zřízena evidence údajů o skutečných majitelích. Vznikla na základě novely zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V této evidenci, spravované rejstříkovými soudy, musejí být zapsáni všichni skuteční majitelé právnických…