Výpočet superhrubé mzdy u osob podléhajících předpisům sociálního zabezpečení v rámci EU/EHP a Švýcarska

Výpočet superhrubé mzdy u osob podléhajících předpisům sociálního zabezpečení v rámci EU/EHP a Švýcarska

S účinností novely §6 odst. 12 zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2019 došlo ke změně výpočtu dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců příslušných k právním předpisům sociálního zabezpečení v rámci EU/EHP a Švýcarska, kdy se základ daně zvyšuje o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na toto povinné zahraniční pojištění.

S účinností novely vznikla celá řada nejasností a otázek spojených se zahrnutím zahraničního pojistného do základu daně. Potvrzení praktické aplikace novelizovaného a administrativně komplikovaného opatření §6 odst. 12 ZDP a ulehčení situace na straně plátců – zaměstnavatelů přináší Zápis z KOOV 539/20.03.19 ze dne 20.3.2019.

Zaměstnavatel bude muset vždy posoudit, zda existuje zahraniční právní předpis, který mu ukládá povinnost platit z příjmů zaměstnance povinné zahraniční pojistné (sociální nebo zdravotní), obdobně jako v ČR. Pokud existuje, zaměstnavatel je povinen pro účely stanovení základu daně zvýšit příjmy ze závislé činnosti o takovou výši zahraničního povinného pojistného, kterou je povinen odvádět do příslušného zahraničního systému veřejnoprávního pojištění, včetně dodržení všech pravidel pro toto pojistné, stanovených právními předpisy konkrétního systému sociálního zabezpečení i ve vztahu k existenci maximálního vyměřovacího základu, pokud je stanoven.

Jestliže z určitého příjmu zaměstnance ze závislé činnosti nevzniká povinnost z daného příjmu pojistné odvést, tj. příjem bude od zahraničního povinného pojistného osvobozen nebo nebude jeho předmětem, nebude základ daně z příjmů ze závislé činnosti dle § 6 odst. 12 ZDP navýšen o povinné pojistné, jelikož takové pojistné nebude povinnost odvést.

Zápis z KOOV dává odpověď na celou řadu praktických otázek, které jsou spojeny s aplikací novelizovaného opatření.