„Nemocenská“ již od prvního dne pracovní neschopnosti

„Nemocenská“ již od prvního dne pracovní neschopnosti

1.7.2019 nabyla účinnosti novela zákoníku práce, která zrušila karenční dobu u dočasné pracovní neschopnosti.

Zaměstnavatel tedy musí od července vyplácet náhradu mzdy zaměstnancům místo od čtvrtého, již od prvního dne pracovní neschopnosti po dobu prvních 14 dnů, čímž se pochopitelně navýší jeho náklady.

Jako kompenzace těchto nákladů dochází s účinností od stejného dne, 1.7.2019, ke snížení příspěvku zaměstnavatele na nemocenské pojištění, a to z 2,3% na 2,1%. Celková výše pojistného placeného zaměstnavatelem bude nově 33,8%. Výše pojistného placeného zaměstnanci zůstává beze změny.