Stravenky, jednoúčelová nebo víceúčelová poukázka?

Stravenky, jednoúčelová nebo víceúčelová poukázka?

Pokud s novou Směrnicí Rady EU 2016/1065 a novelou zákona o DPH panovaly nejasnosti ohledně stravenek a zda na ně nahlížet jako na poukaz definovaný v §15 zákona o DPH, Koordinační výbor ze dne 15.5.2019 dává na všechny tyto otázky jasnou odpověď. Na základě stanoviska GFŘ je stravenka takto definovaným poukazem a uplatnění DPH bude záviset na tom, zda se bude jednat o jednoúčelový nebo víceúčelový poukaz vycházející z možnosti jeho uplatnění. V případě jednoúčelového poukazu, u nějž je známá sazba daně a místo plnění, bude DPH odvedeno již při vydání stravenky vydavatelem zaměstnavateli, a to z hodnoty stravenky včetně provize. Ten si následně bude moci uplatnit nárok na odpočet a při následném vydáním stravenek zaměstnancům odvede DPH z výše úplatného převodu zaměstnanci. Naopak u víceúčelového poukazu je DPH odvedeno až při jeho uplatnění z výše úplaty s již konkrétní sazbou daně.

Celý Zápis z jednání Koordinačního výboru je dostupný na níže uvedeném odkazu:

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-prispevky-kv-kdp/zapis_KV_KDP_2019-05-15.pdf