Konec dobrovolného DPH u nájmu nemovitostí pro bydlení

Konec dobrovolného DPH u nájmu nemovitostí pro bydlení

Současná úprava paragrafu 56a zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) umožňuje plátcům dobrovolně uplatnit daň na výstupu u nájmu nemovitých věcí jiným plátcům. Tato možnost však nebude mít již dlouhého trvání. S účinností od 1. 1. 2021 končí možnost uplatňovat DPH na výstupu u nájmu nemovitostí určených na bydlení jiným plátcům, tedy například u bytů, rodinných domů či staveb, kde je více než 60 % podlahové plochy určené pro bydlení. Týká se to i pozemků, na nichž nemovitost stojí. Dosud platilo, že je-li při nájmu nemovitosti uplatněna daň, vzniká pronajímateli možnost uplatnit v případě koupě nemovitosti, která byla pronajímána, celý nárok na odpočet. Této možnosti se často zneužívá: při nákupu nemovitosti pro bydlení je sjednán formální nájem zatížený daní, čímž se dosáhne odpočtu DPH, který by normálně nebylo možné nárokovat.

Od 1. ledna 2021 bude nájem nemovitostí určených pro bydlení vždy osvobozeným plněním bez nároku na odpočet daně. Tato změna povede ke korekci odpočtu daně dle § 78 ZDPH. U staveb je pro ni od 1. dubna 2011 stanovena desetiletá lhůta. Pokud tedy plátce uplatnil při pořízení objektů pro bydlení nárok na odpočet, bude tento podléhat korekci ve výši jedné desetiny původně uplatněného odpočtu ročně za každý zbývající rok do naplnění lhůty 10 let.