Všeobecný (plošný) reverse charge v České republice

Všeobecný (plošný) reverse charge v České republice

Po schválení všeobecného režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. Generalized Reverse Charge System) v červnu tohoto roku Evropskou Komisí, bylo dne 8.listopadu 2019 schváleno prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2019/1903 a následně dne 14.listopadu 2019 zveřejněno. Na jeho základě může Česká republika používat všeobecný mechanismus přenesené daňové povinnosti, jak je popsáno v článku 199c směrnice EU o DPH (2006/112) a to od 1. ledna 2020 do 30. června 2022, kdy by měl začít platit nový systém pravidel DPH v EU.

Nově tomuto režimu budou podléhat veškerá zdanitelná plnění u zboží a služeb u jednotlivých transakcí nad 17 500 eur (v přepočtu cca 450 000 Kč) a hlavním cílem je omezení daňových úniků.

Vzhledem k tomu, že novelizovaný zákon o DPH musí projít celým legislativním procesem v ČR, očekáváme, že všeobecný reverse charge nebude implementován do české legislativy dříve než 1.ledna 2021. Vláda by si měla v první řadě odpovědět na otázku, zda zavedení takto rozsáhlé systémové změny zákona s omezenou platností na 1,5 roku, má význam a nebude zbytečnou zátěží před přijetím nového celoevropského systému DPH.