Aktuální vývoj novely DPH – Quick Fixes

Aktuální vývoj novely DPH – Quick Fixes

Jak již víte z našeho webu, od 1. 1. 2020 by měla být implementována nová pravidla pro obchodování zboží v rámci EU, tzv. Quick Fixes. Tato pravidla se budou týkat problematiky konsignačních skladů, podmínek osvobození dodání zboží do jiných členských států nebo řetězových obchodů. V současné době je však novela teprve projednávána Poslaneckou sněmovnou a není tak zcela jisté, že stihne nabýt v platnost od nového roku.

Evropská komise publikovala ke Quick Fixes rozsáhlé vysvětlivky, které připravované změny komentují a dávají odpověď na časté otázky z praxe. K tématu konsignačních skladů se například věnuje situacím, kdy dojde ke ztrátě či zničení zboží, vrácení zboží nebo nedodržení lhůty 12 měsíců pro dodání zboží. V souvislosti s evidencí dodání zboží v režimu konsignačních skladů bude také potřeba upravit stávající strukturu souhrnného hlášení.

Dalším bodem, kterému se Komise věnuje, jsou řetězové obchody. Jedná se o případy, kdy je doprava uskutečňována prostřední osobou v řetězci. Přepravu však musí prostřední osoba zajistit přímo nebo jí zmocněná třetí osoba. Prostřední osoba je také tím, kdo nese rizika během přepravy zboží, například jeho zničení. V praxi může docházet k tomu, že je přeprava uskutečňována více dopravci nebo dojde k jejímu přerušení. Pak je nutné posoudit, zda se stále jedná o jednu přepravu a jaký to bude mít vliv na uplatněný režim DPH, tj. jaké dodávce bude přeprava přiřazena. Na tyto konkrétní situace se Komise zaměřuje a poskytuje návod, jak správě postupovat při aplikaci DPH.

Závěrem se Evropská komise věnuje prokazování přepravy při osvobození dodání zboží do jiného členského státu. V praxi může dojít například k situaci, kdy je doprava zajišťována vlastními zaměstnanci nebo prodávající neobdrží od kupujícího písemné potvrzení o přepravě zboží do JČS, které bude dle novely vyžadováno.

Implementační novela zákona o DPH (Sněmovní tisk 572) čeká zatím na první čtení ve Sněmovně a je jisté, že její účinnost nebude od 1.1.2020, jak zavazuje směrnice EU.

Explanatory notes on the “2020 Quick Fixes”