Zdanění korunových dluhopisů

Zdanění korunových dluhopisů

Jedním z nových opatření, která mají být zavedeny tzv. daňovým balíčkem, který je po schválení Sněmovnou projednáván Senátem, je zdanění úrokových výnosů z tzv. korunových dluhopisů emitovaných před 1.1.2013.

Základ daně byl u těchto dluhopisů stanoven za každý jednotlivý cenný papír zvlášť a byl zaokrouhlován na celé koruny dolů podle znění §36 odst. 3 zákona o dani z příjmů účinného do konce roku 2012. Nová Přechodná ustanovení i tyto staré dluhopisy podřazují pod aktuální režim srážkové daně bez zaokrouhlování základu daně.

Jedná se o relativně jednoduchou změnu, která povede k uplatnění srážkové daně ve výši 15%. Je překvapivé, že vláda přistupuje k ukončení této kritizované systémové výjimky až nyní, 7 let od hromadné emise výhodných dluhopisů. Jen pro informaci doplňuji, že splatnost korunových dluhopisů emitenta Agrofert Holding je už v roce 2022……….