Nová oznamovací povinnost o tzv. přeshraničních uspořádáních

Nová oznamovací povinnost o tzv. přeshraničních uspořádáních

K sadě již existujících oznamovacích povinností daňových subjektů od 1.7.2020 přibude povinnost další. Bude zavedena oznamovací povinnost přeshraničních uspořádání, jejichž dopadem je mimo jiné získání daňové výhody, vyhýbání se oznamovací povinnosti podle FATCA, GATCA a zastírání skutečného vlastníka plynoucí z takovéhoto uspořádání. Jde o implementaci…

Pozor na novou oznamovací povinnost

Pozor na novou oznamovací povinnost

Blíží se sezóna valných hromad a řada akcionářů a společníků právnických osob bude přijímat rozhodnutí o výplatě dividend, z čehož vyplývá oznamovací povinnost vyplácející korporace. S účinností od 1.4.2019 byl nahrazen formulář Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou novým tiskopisem Oznámení o…

Souhrnné hlášení

Souhrnné hlášení

Aktualizovaný elektronický formulář souhrnného hlášení vydaný pro účely nového režimu konsignačního skladu (call off stock) v souvislosti s tzv. Quick Fixes je již k dispozici na daňovém portálu. https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2020/informace_o_aktualizaci_formulare_vies-10344