Transfer Pricing Guidance u finančních transakcí

Transfer Pricing Guidance u finančních transakcí

V minulém týdnu OECD zveřejnila nové Transfer Pricing Guidance, které se poprvé zabývají otázkou finančních transakcí. Jejich tvorba vychází ze zpráv BEPS zveřejněných v říjnu 2015, konkrétně se jedná o Action 4– omezení ovlivňování daňového základu úrokovými odpočty a Action 8-10 – ty se týkají přímo transferových cen.

V této zprávě jsou tak poprvé zveřejněny konkrétní postupy uplatňování transferových cen u finančních transakcí, což by mělo přispět k jednotnosti přístupu nebo také zabránit případným sporům.

Zpráva je rozdělena do pěti částí, přičemž každá z nich se zabývá konkrétními otázkami souvisejícími s jednotlivými finančními transakcemi jako vnitroskupinové půjčky, cash-pooling, zajištění, finanční záruky nebo pojištění. Obsaženo je i několik ilustrativních příkladů. Poslední část je zaměřená na stanovení bezrizikové úrokové míry a její úpravy o rizika.

Zpráva je dostupná na níže uvedeném odkazu:

http://www.oecd.org/tax/beps/oecd-releases-transfer-pricing-guidance-on-financial-transactions.htm