Pozor na novou oznamovací povinnost

Pozor na novou oznamovací povinnost

Blíží se sezóna valných hromad a řada akcionářů a společníků právnických osob bude přijímat rozhodnutí o výplatě dividend, z čehož vyplývá oznamovací povinnost vyplácející korporace.

S účinností od 1.4.2019 byl nahrazen formulář Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou novým tiskopisem Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da. Nejde ovšem jen o pouhou změnu tiskopisu, ale významným způsobem se rozšířil rozsah oznamovací povinnosti, který se nevztahuje jen na podíly na zisku, úroky či licenční poplatky a nejen na zdaněné příjmy, ale i příjmy osvobozené.

Nově se oznamují nejen příjmy zdaněné srážkovou daní, ale i příjmy vyplacené nerezidentům, které by podléhaly srážkové dani, ale nebudou zdaněny, protože jsou od daně osvobozeny nebo jsou vyloučeny ze zdanění na základě úpravy ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění. O rozsahu oznamovací povinnosti vypovídá sám formulář s pokyny k vyplnění, který naleznete ZDE.

Oznámení se podává na uvedeném formuláři pouze elektronicky ve lhůtě, kdy měla být daň odvedena, pokud by došlo ke zdanění, tj. do konce následujícího měsíce. Neoznamují se nezdaněné příjmy do výše jednoho druhu 100.000 Kč měsíčně vůči jednomu nerezidentovi.

Na rozdíl od již neplatného Hlášení, jehož nepodání bylo sankcionováno podle §250 daňového řádu a výše sankce odvozena od výše nenahlášené daně, bude nepodání či pozdní podání nového Oznámení trestáno podle §247a daňového řádu s maximální výší pokuty 500.000 Kč, která je ovšem naprosto výjimečná.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na náš daňový tým.