Rozsudek ECJ ve věci přenosu daňové ztráty

Rozsudek ECJ ve věci přenosu daňové ztráty

Evropský soudní dvůr vynesl 27.2.2020 rozsudek ve věci AURES Holdings (C-405/18) týkající se přenosu daňové ztráty při změně daňového domicilu z titulu změny místa skutečného vedení (effective place of management).

AURES Holdings (dříve AAA Auto Group NV) změnila své daňové rezidentství z Nizozemska do ČR v důsledku přenesení skutečného místa vedení, přičemž sídlem společnosti zůstalo nadále Nizozemsko. Následně nárokovala odpočet daňové ztráty dosažené v Nizozemsku od daňového základu v ČR. Správce daně tento postup odmítl s odůvodněním, že ze základu daně lze odečíst jen ztrátu z ekonomické činnosti v České republice stanovenou v souladu s ustanoveními zákona o daních z příjmů, neboť tento zákon neupravuje odečtení daňové ztráty v případě změny daňové rezidence a nepřipouští přenos takové ztráty z ostatních členských států.

Věc se prostřednictvím Nejvyššího správního soudu dostala až před ECJ a ten potvrdil možnost zabránit na úrovni právní úpravy členského státu, tedy ČR, v uplatnění daňové ztráty při přemístění skutečného vedení bez změny sídla a rozhodl, že takový postup není v rozporu s principem svobody usazování.