DOPORUČENÍ/INFORMACE PRO FIRMY ZASAŽENÉ KORONAKRIZÍ

DOPORUČENÍ/INFORMACE PRO FIRMY ZASAŽENÉ KORONAKRIZÍ

Je mimo jakoukoliv debatu, že pandemie koronaviru znamená zahájení období globální hospodářské recese, která se samozřejmě nevyhne ani České republice. Vynechám komentáře na téma připravenosti naší ekonomiky řízené v době konjunktury populisticko-levicovými vládami po dobu více než 6 let. Času bude dost později.

Teď je důležité přežít následující týdny a měsíce, ochránit firmy před úpadkem, minimalizovat ztráty a připravit se na období po překonání infekce.

Na základě informací dostupných dnes, v sobotu 14.3.2020, jsme připravili několik doporučení, která se mohou hodit.

DANĚ
 • Ministryně financí již avizovala tzv. liberační balíček, který má zmírnit dopady infekce koronaviru na daňové poplatníky. Měl by být zveřejněn v pondělí 16.3.2020. Vývoj sledujeme a budeme vás informovat. Očekáváme:
  • Posun termínu pro podání přiznání a platbu daní z příjmů za rok 2019 z 1.4.2020 na 1.7.2020.
  • Prodloužení lhůty pro podání Přehledů příjmů fyzických osob pro pojistné na sociální a zdravotní pojištění a doplatek pojistného na srpen 2020.
  • Prominutí pokut za pozdní podání přiznání k DPH nebo kontrolních hlášení či pozdní reakci na výzvy správce daně.
  • Individuální promíjení sankcí za pozdní platbu daní z důvodu infekce koronaviru. Nutno prokázat.
  • Individuální možnost odložení či rozložení splátek daňové povinnosti. Nutno prokázat negativní vliv infekce koronaviru.
 • Doporučujeme využít možnost podat žádost o zrušení povinnosti platit zálohy na daň z příjmů, které jsou splatné 16.3. a 15.6.2020.
 • FINANCOVÁNÍ
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka připravila bezúročný úvěr pro podnikatele zasažené koronavirem. Cílem je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování. Výše úvěru 500 tis. až 15 mil. Kč až do výše 90% způsobilých výdajů projektu. Splatnost až 2 roky s možností odkladu splátek až 12 měsíců. Více ZDE.
 • NÁHRADA ŠKODY
 • Vzhledem k tomu, že vláda rozhodla o vyhlášení nouzového stavu a následně rozhodla o přijetí krizových opatření podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení je stát povinen podle §36 téhož zákona nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními prováděnými podle tohoto zákona. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám. Doporučujeme již teď myslet dopředu a uschovávat doklady o způsobených škodách, aby mohli být později prokázány v rámci uplatnění náhrady škody ve lhůtě 6 měsíců od doby, kdy jste se o škodě dozvěděli.
 • MZDOVÉ NÁKLADY
 • Vyhlášení nouzového stavu má závažné dopady na téměř všechny podnikatele, obzvlášť na firmy, jejichž provozy jsou omezeny nebo zcela zastaveny. Vzhledem k tomu, že náklady na zaměstnance tvoří významnou část výdajů, je namístě zmínit, jakou formou lze tyto náklady po dobu nouzového stavu optimalizovat.
 • V situaci, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu nebo poptávky mohou být naplněny definiční znaky částečné nezaměstnanosti podle §209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Za této situace lze uzavřít dohodu o výši poskytované náhrady mzdy po dobu částečné nezaměstnanosti nebo tam, kde nepůsobí odbory, vydat vnitřní předpis a stanovit 60 procentní výši náhrady mzdy. Více se dozvíte v článku Mgr. Veroniky Zhejbalové, L.L.M. ZDE.
 • DALŠÍ DOPORUČENÍ
 • Komunikujte dříve než později. Nestyďte se za své případné problémy. Nejste sami. V případě problémů s likviditou kontaktujte svojí banku, věřitele a dodavatele a snažte se problém řešit ve spolupráci s nimi. Pokuste se odložit splatnost svých závazků, navrhujte splátkové kalendáře.
 • Všichni věříme, že koronakrize bude úspěšně zažehnána a brzy se vrátíme do standardního byznysového režimu. Doporučujeme pečlivě uschovávat doklady svědčící o vašich dohodách a ujednáních, která byla učiněna v průběhu krize. Můžete se ocitnout v situaci, kdy budete muset předkládat důkazy svědčící o způsobených škodách a vlivu nouzových opatření na vaší firmu a připomínat učiněné dohody těm, kteří zapomněli.