COVID-19 a účetní závěrka roku 2019

COVID-19 a účetní závěrka roku 2019

V souvislosti s Koronakrizí bychom rádi upozornili, že informace o dopadech způsobených pandemií COVID-19 se týkají i účetních závěrek za období končící k 31. 12. 2019.

Vliv a reakce na aktuální situaci by měla být nezbytnou součástí účetní závěrky, jelikož se jedná o následné události po rozvahovém dni.

Účetní jednotka (resp. její vedení) by měla jednak ve výroční zprávě, ale i v příloze k účetní závěrce, detailně popsat vliv této pandemie na její ekonomickou situaci, a to i v případě, že nedošlo k žádným významným dopadům na fungování a nepřetržité trvání společnosti.

Komora auditorů České republiky vydala v tomto smyslu doporučení týkající se sestavení účetní závěrky a následné reakce auditorů.

doporuceni-ka-cr-pro-auditory-v-souvislosti-s-covid19