Odložení splátek úvěrů a podpora živnostníků

Odložení splátek úvěrů a podpora živnostníků

Vláda na svém včerejším zasedání schválila mimo jiné dva návrhy zákonů, které v nouzovém režimu projedná Sněmovna 7.4. a měly by se urychleně stát účinnými.

Odklad splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

Na základě navrženého zákona se odkládají splátky jistin úvěrů a úroků na dobu do 31. října nebo 31. července, podle výběru úvěrovaného. Ten má také možnost o odklad nezažádat a splácet dál podle dohodnutého kalendáře.

  • Zákon se vztahuje na bankovní i nebankovní věřitele, kteří poskytují úvěry v rámci své podnikatelské činnosti, na úvěry hypoteční, podnikatelské i spotřebitelské.
  • Použije se pouze na úvěry sjednané a čerpané před 26. březnem 2020. Nepoužije se na úvěry, kde byl úvěrovaný k 26.3. v prodlení delším než 30 dnů s plněním peněžitého dluhu.
  • V průběhu odkladu je úvěr nadále úročen sjednanou úrokovou sazbou, v případě spotřebitelských úvěrů maximálně sazbou repo ČNB + 8%, nebyla-li sjednána sazba nižší. Odklad jako takový je bezplatný.
  • Úvěrovaný oznámí úvěrujícímu písemně záměr využit odklad s identifikací úvěru, kterého se odklad týká. Pokud konkrétní úvěr není v oznámení identifikován, vztahuje se odklad na všechny úvěry mezi úvěrujícím a úvěrovaným.

Na návrh znění zákona se můžete podívat ZDE.

Podpora živnostníků ve formě kompenzačního bonusu ve výši 25 tisíc Kč

Vláda také schválila návrh zákona o kompenzačním bonusu pro živnostníky ve výši 25.000 Kč. Zákon je jednoduše řečeno zmetek, nesplňuje cíle, které si dal, a byl po zveřejnění podroben drtivé kritice ze všech stran a před jeho předložením Sněmovně jistě dozná celou řadu změn.
Proto s ním nebudeme zatím ztrácet drahocenný čas.

Připomínáme, že dnes (2.4.) se zahajuje příjem žádostí o úvěry COVID II. Nabízíme odbornou pomoc při zpracování dokumentace k žádosti o tyto úvěry.

Úvěry COVID II