Program Antivirus C a balíček daňových úlev

Program Antivirus C a balíček daňových úlev

Sněmovna včera odmítla pozměňovací návrhy Senátu a definitivně schválila zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení nebo také Antivirus C. Čeká se již jen na podpis prezidenta.

Jak už jsme informovali na našem webu 2.6., jde o prominutí části pojistného na sociální zabezpečení placeného zaměstnavatelem (24,8% vyměřovacího základu) za měsíce červen, červenec a srpen. Firmy musí splňovat následující podmínky:

  • počet zaměstnanců nepřesahuje 50
  • počet zaměstnanců nepoklesl o více než 10% ve srovnání s březnem
  • objem vyplacených mzdových prostředků nepoklesl o více než 10% ve srovnání s březnem
  • firma není v daných měsících podpořena v rámci režimu B programu Antivirus

Za správný odvod pojistného odpovídají zaměstnavatelé s tím, že za jakákoli pochybení hrozí sankce. Zákonné podmínky by proto měly být zcela jednoznačné a nesporné. To bohužel v některých ohledech schválený zákon nesplňuje.

Odmítnutím změn navržených Senátem bohužel v textu zákona zůstaly nejasnosti a nedostatky, které mohou při aplikaci zákona činit problémy. Např. není jasná metodika stanovení počtu zaměstnanců a z toho plynoucí fakt, že počty zaměstnanců mohou ovlivnit zaměstnanci odcházející z vlastní vůle nebo na základě pracovního poměru na dobu určitou. Objem vyplacených mzdových prostředků mohou ovlivňovat zaměstnanci na nemocenské či pobírající ošetřovné. Březnový objem mezd může být ovlivněn výplatou mimořádných čtvrtletních odměn, čímž bude nastavena srovnatelná základna příliš vysoko.

Prominutí se bude aplikovat poprvé při výplatě mezd za červen na začátku července. Náš tým bude monitorovat situaci a budeme připraveni pomoci či poradit.

Sněmovna včera zároveň přijala avizovaný balíček daňových úlev, z nichž nejvýznamnější jsou možnost zpětného uplatnění daňové ztráty, snížení sazby DPH u ubytovacích služeb a vstupného na sport a kulturu a snížení silniční daně u vozidel s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny. Podrobněji jsme informovali na našem webu 2.6.