Nový daňový liberační balíček

Nový daňový liberační balíček

Vláda dnes schválila odložení daňových povinností do konce roku pro podnikatele zasažené novými opatřeními proti koronaviru.

MF prodloužilo platnost úlev, které byly schváleny v rámci předchozích liberačních balíčků a představilo souhrn všech opatření v tzv. Velkém liberačním balíčku.

Velký liberační balíček

Podnikatelé z dotčených oborů na základě vládních zákazů mohou využít automatického odložení úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, které jsou splatné ode dneška, a to až do konce roku 2020. Stačí kontaktovat správce daně.

Zasaženými obory jsou:

 • provozování restauračních zařízení a barů,
 • provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték
 • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,
 • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,
 • provozování cirkusů a varieté,
 • pořádání poutí a podobných tradičních akcí,
 • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,
 • pořádání veletrhů,
 • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,
 • provozování zoologických zahrad,
 • provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

Jaká opatření platí pro všechny

Ministryně financí upozorňuje na využití zpětného uplatnění daňových ztrát. Pokud jste v předchozích dvou letech platili daň z příjmů a zároveň očekáváte daňovou ztrátu za letošní rok, můžete již nyní požádat o uplatnění této očekávané ztráty a následně vrácení vzniklého přeplatku.

Ostatní podnikatelé mohou využívat další opatření, zejména jde o prominutí úroků z prodlení, z posečkání daně či pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to při prokázání důvodů souvisejících s koronavirem.

Neváhejte se na nás obrátit pro využití všech dostupných prostředků na zmírnění současné situace.

Více informací v tiskové zprávě MF: ZDE a ve finančním zpravodaji ZDE.