DPH: od 1.1. 2021 přichází povinné osvobození pronájmu obytných prostor

DPH: od 1.1. 2021 přichází povinné osvobození pronájmu obytných prostor

Pravděpodobně jste již zaregistrovali, že od Nového roku nebude možné u pronájmů prostor k bydlení dobrovolně uplatnit DPH, tak jako to je možné doposud.

Jak to funguje nyní

V současné době mohou plátci uplatnit u pronájmu nemovitostí pro jiné plátce dobrovolně daň pod podmínkou, že je toto plnění použito pro jejich ekonomické činnosti. V praxi to pro většinu plátců znamenalo především možnost uplatnit si nárok na odpočet při pořízení dnes velmi drahého bydlení. Mnoho investorů tak využilo odpočtu DPH při pořízení bytů nebo rodinných domů, které pronajímali ostatním plátcům za účelem dalšího pronájmu nebo jako kanceláře, sídla, nebo přechodné bydlení pro zaměstnance.

Z důvodové zprávy k této novele plyne, že stát přistoupil ke změně, protože plátci dané možnosti zneužívali a účelově vytvářeli transakce, které jim uměle zajišťovaly možnost si u pořízení nebo výstavby nemovitostí určených k bydlení nárokovat DPH.

Na co si dát pozor

Zpozornět by měli všichni, kdo po roce 2011 pořídili nemovitost určenou k bydlení, kterou pronajímají jiným plátcům s DPH. Vzhledem k tomu, že nájem se automaticky stane osvobozeným plněním, můžete být povinni vrátit původně uplatněný nárok na odpočet při koupi nemovitosti, a to ve výši 1/10 původního odpočtu za každý zbývající rok do konce lhůty pro úpravu odpočtu daně, která u nemovitostí činí 10 let.

Pozornost je třeba věnovat také technickému zhodnocení (rekonstrukce, modernizace apod.) uskutečněnému po roce 2011, protože výše uvedená úprava původního odpočtu se vztahuje i na odpočet daně při realizaci TZ.

Rozhodujícím kritériem pro posouzení povinného osvobození je stavební určení pronajímané nemovitosti – tzn. účel, ke kterému byla nemovitost zkolaudována či povoleno její užívání, nikoliv účel, za jakým je obytný prostor pronajímán.

Upozorňujeme, že na rozdíl od pronájmu jsou ubytovací služby zdanitelným plněním, aktuálně podléhajícím druhé snížené sazbě 10% a odpočet daně při pořízení obytného prostoru k poskytování ubytovacích služeb je nadále zachován.

Pokud jste po roce 2011 pořídili nemovitost určenou k bydlení a přejete si zachovat uplatněný nárok na odpočet, neváhejte se na nás obrátit a společně zvážíme všechny vaše možnosti.