COVID - cestovní ruch

COVID - cestovní ruch

Doplňujeme přehled dostupné či chystané pomoci ze strany státu o program COVID – cestovní ruch. Garantem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj a má podpořit cestovní kanceláře, cestovní agentury a průvodce v cestovním ruchu. Podpora cestovních kanceláří má činit max. 2,75% z plánovaných tržeb z…