COVID - cestovní ruch

COVID - cestovní ruch

Doplňujeme přehled dostupné či chystané pomoci ze strany státu o program COVID – cestovní ruch. Garantem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj a má podpořit cestovní kanceláře, cestovní agentury a průvodce v cestovním ruchu.

  • Podpora cestovních kanceláří má činit max. 2,75% z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a prodeje služeb cestovního ruchu.
  • Podpora cestovních agentur má být 500 Kč za zrušený zájezd, který byl zakoupen. Dále bude poskytnuta dotace incomingovým cestovním agenturám ve výši 50 tis. Kč.
  • Podpora průvodců ve formě dotace 50 tis. Kč, pokud průvodce poskytne zdarma výchovně vzdělávací služby v rozsahu nejméně 10 hodin nebo absolvuje rekvalifikační kurz.

Program má být vyhlášen do konce října a tiskovou zprávu MMR najdete ZDE.