Rozšíření liberačního balíčku a prodloužení programu Antivirus B

Rozšíření liberačního balíčku a prodloužení programu Antivirus B

Vláda včera schválila dvě protikrizová opatření, která doplňují ta, o kterých jsme již v minulých dnech psali.

Rozšíření liberačního balíčku

Rozhodnutím ministryně financí byl rozšířen okruh osob, kterým byla odložena splatnost daňových povinností splatných od 1.10.2020 až do 31.12.2020.

Liberace se vztahuje i na osoby, u nichž převažující část příjmů bezprostředně pocházela v období od 1.6.2020 do 30.9.2020 z činností, které byly uzavřeny nebo omezeny v důsledku mimořádných opatření.

Posun splatnosti DPH je realizován formou prominutí úroku z prodlení za pozdní úhradu daně s tím, že daň musí být uhrazena nejpozději do 31.12.2020. Pokud by daň uhrazena nebyla, počítá se sankce od původního data splatnosti. Přiznání k dani včetně kontrolního a souhrnného hlášení musí být podány v zákonných termínech.

U daně silniční a daně z příjmů jsou prominuty zálohy na tyto daně splatné v období od 1.10.2020, nikoliv daň samotná, která je splatná v zákonném termínu v průběhu roku 2021.

Dotčený poplatník musí informovat správce daně formou oznámení o záměru využít výše uvedené prominutí.

Informaci GFŘ s odkazy na relevantní dokumenty, včetně vzoru oznámení, najdete ZDE.

Prodloužení programu Antivirus B

Vláda prodloužila platnost programu Antivirus B do 31.12.2020. Program Antivirus B se vztahuje na firmy, jejichž zaměstnanci mají překážku v práci na straně zaměstnavatele v důsledku hospodářských potíží souvisejících s důsledky šíření koronaviru.

Program A, nyní nazývaný Antivirus Plus, byl již schválen se zpětnou platností od 1. října a se vztahuje na firmy, u nichž došlo k nucenému omezení provozu na základě krizového opatření vlády či k nařízení karantény hygieniky (překážky v práci na straně zaměstnavatele nebo na straně zaměstnance),

  • v případě provozoven, které musely být zcela uzavřeny, stát vyplatí zaměstnavatelům 100 procent superhrubé mzdy až do výše 50 000 korun na jednoho zaměstnance
  • v případě zaměstnance v karanténě zůstává náhrada 80 procent na zaměstnance.