Paušální daň - Pozor na důchodovou past

Paušální daň - Pozor na důchodovou past

Sněmovna schválila zákonnou novelu zavádějící paušální daň. Zbývá pouze souhlas Senátu a podpis prezidenta.

Paušální daň bude jistě zjednodušením pro menší OSVČ s ročním zdanitelným obratem do jednoho milionu Kč. Zbavuje je povinnosti vést účetnictví nebo daňovou evidenci a umožňuje vyřídit daň z příjmů a povinné odvody pojistného jednou úhradou.

Pro rok 2021 by měla být měsíční paušální daň ve výši cca 5.740 Kč. Při příjmech těsně pod hranicí milionu Kč, vezměme jako příklad 980 tisíc Kč, tak daňové a pojistné zatížení činí 7 % a poplatníkovi tak zbývá 93% hrubých příjmů jako čistý příjem!

Bezpochyby jde o velice atraktivní možnost pro kategorii osob s příjmy do jednoho milionu bez odpočitatelných položek. U osob s výdajovým paušálem 40% dosahuje úspora až 120.000 Kč ročně.

Jak to ale bude s důchodem?

Měsíční paušální daň se skládá ze 100 Kč daně z příjmů, pojistného na zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu a pojistného na sociální pojištění na úrovni 115% minimálního vyměřovacího základu. Starobní důchod by tak byl poplatníkovi s čistým příjmem 75.926 Kč aktuálně vyměřován ze základu 10.015 Kč, což by mu přineslo důchod ve výši 9.500 Kč měsíčně! Při výpočtu vycházím ze 40 odpracovaných let a odhlížím od dalších faktorů, které v menší míře ovlivňují finální výši důchodu. To je obrovský a neúnosný příjmový propad.

Navíc státní průběžný důchodový systém stále čekající na reformu připomíná spíše tekuté písky než existenční fundament, na který se můžeme spolehnout. Proto je třeba paušální daň chápat jako možnost uniknout z průběžného důchodového systému a významně tak ušetřit na pojistném. Je ale naprosto nezbytné alespoň část ušetřených prostředků investovat do individuálních důchodových plánů, ať jde o privátní fondy či investice do nemovitého majetku nebo do cenných papírů.

Je třeba vzít starost o finanční zabezpečení ve stáří do svých rukou a nespoléhat na stát.