Sněmovna schválila zastropování osvobození příjmů z prodeje cenných papírů

Sněmovna schválila zastropování osvobození příjmů z prodeje cenných papírů

Mediální prostor v posledních dnech ovládla především diskuze o fiskálních dopadech Babišova zrušení superhrubé mzdy v kombinaci s navýšením základní odpočitatelné položky z pera Pirátů.

To ale nebyl jediný “úspěch” který Piráti ve sněmovně zaznamenali. Poslanec Ferjenčík prosadil omezení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů na maximální částku 20 milionů Kč ročně.

Toto historické ustanovení, které bylo motivováno podporou vzniku kapitálového trhu v České republice, umožňovalo nezdanit příjmy z prodeje akcií, podílových listů a dalších cenných papírů po uplynutí časového testu 3 let od pořízení bez omezení výše osvobozené částky. Časový test pro osvobození se pohyboval od tří měsíců do 5 let, ale nikdy nebylo osvobození omezeno, co do výše příjmů.

Pokud tuto změnu schválí Senát a podepíše prezident, bude to znamenat konec zázračných příběhů o prodeji firem bez koruny zdanění a řada optimalizačních schémat bude znehodnocena.
Novela navíc neobsahuje žádná specifická přechodná ustanovení a tak je možné, že se nadlimitní příjmy budou danit už od 1.1.2021 a to sazbou 23%!