Změna odpočtu úroků z hypotečních úvěrů u daně z příjmů

Změna odpočtu úroků z hypotečních úvěrů u daně z příjmů

V září jsme na našem webu informovali, že Poslanecká sněmovna schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Do vládního návrhu byl promítnut pozměňovací návrh Senátu, který upravil také zákon o dani z příjmů. Vláda návrh zákona předložila se záměrem, aby byla mimo jiné s účinností od 1. ledna 2022 zrušena možnost odečíst od základu daně z příjmů fyzických osob úroky z hypotečních úvěrů. Konečná podoba schváleného zákona však umožní i nadále snížit základ daně, ovšem pouze ve výši 150.000 Kč, a to s účinností od 1. ledna 2021.

Změna výše odečitatelných úroků se nezmění od 1. ledna 2021 ve všech případech, neboť k novele zákona byla také schválena přechodná ustanovení, která za určitých okolností i nadále umožní uplatnit odečitatelnou položku až 300.000 Kč. Obecně nedochází ke změně pravidel při uplatnění úroků a stále je rozhodujícím faktorem okamžik obstarání bytové potřeby. Datum podpisu smlouvy tedy není kritérium, které rozhodne, zda lze snižovat základ daně podle „starých“ či „nových“ pravidel. Níže uvádíme výčet vybraných situací, které mohou nastat:

Refinancování úvěru

Při refinancování úvěru k bytové potřebě, která byla obstarána již před 1.lednem 2021, je možné i nadále snížit základ daně až o 300.000 Kč.

Naopak v případě refinancování úvěru a jeho navýšením za účelem například rekonstrukce započaté po 1. lednu 2021, bude možné využít odpočet maximálně 150.000 Kč.

Navýšení úvěru

Obdobná pravidla jako při refinancování úvěru platí také pro jeho navýšení. Pokud se povolená stavba před 1. lednem 2021 z nějakého důvodu prodražila a kvůli tomu byl úvěr navýšen, lze i nadále čerpat úlevu na základu daně ve výši 300.000 Kč. Za situace, kdy se navyšují prostředky k rekonstrukci, je maximální částka opět 150.000 Kč.

Souběh více úvěrů

Pokud by nastala situace, že je uzavřeno více úvěrů, kdy jeden splňuje náležitosti dle zákona před 1. lednem 2021 a druhý až po tomto datu, posuzují se pravidla samostatně, ale v úhrnu lze uplatnit odečitatelnou položku v maximální výši 300.000 Kč. Nejvhodnější je nejprve vyhodnotit „starý úvěr“ a pokud nepřesahují úroky 300.000 Kč, posoudí se i „nový úvěr“, který může dorovnat odpočet až na 300.000 Kč, současně však nesmí úroky z „nového úvěru“ přesáhnout 150.000 Kč.

Podrobnější informace jsou na webu Finanční správy:

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Informace-ke-zmene-vyse-limitu-uhrnne-castky-uroku.pdf

Jak jsme již informovali v předchozím článku, úprava uplatnění úroků z hypotečních úvěrů není jedinou změnou, která souvisí se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí. Další a určitě ne nepodstatnou změnou, je prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovitostí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 let na 10 let, a to u nemovitostí nabytých po 1. 1. 2021. U vlastního bydlení test zůstává v délce 2 roky.