Daňový balíček pro rok 2021 (konečně) schválen

Daňový balíček pro rok 2021 (konečně) schválen

Poslanecká sněmovna na jednání v úterý 22. prosince 2020 odsouhlasila senátní úpravy v novele zákona o daních z příjmů pro rok 2021 ( sněmovní tisk 910). Novela nabyde účinnosti po podpisu prezidenta a následném vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů ČR.

Souhrn hlavních změn:

  • zvýšení hranice hmotného majetku a povinného odpisování ze současných 40 tis. Kč na 80 tis. Kč (s možností zpětného využití již od 1. 1. 2020);
  • zrušení speciálních daňových odpisů nehmotného majetku a nahrazení účetními odpisy dle doby ekonomické použitelnosti (s možností zpětného využití již od 1. 1. 2020);
  • zavedení mimořádných zrychlených odpisů pro 1. a 2. odpisovou skupinu (s možností zpětného využití již od 1. 1. 2020);
  • daňové zvýhodnění stravenkového paušálu;
  • bezúplatné nepeněžité plnění (nepeněžitý dar) poskytnuté v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 bude považováno za daňově uznatelný náklad, pokud bude poskytnuté v období od 1. března 2020 do 31. prosince 2020;
  • zrušení superhrubé mzdy a zavedení progresivního zdanění pro všechny typy příjmů fyzických osob se sazbou 15 % a 23 %;
  • úprava daňové slevy na poplatníka na 27 840 Kč pro rok 2021 a na 30 840 Kč pro rok 2022.

Poslanecká sněmovna svým hlasováním potvrdila zrušení pozměňovacího návrhu omezujícího osvobození příjmů fyzické osoby z prodeje cenných papírů na částku 20 mil. Kč. Tato změna platit nebude.

Pokud prezident nepodepíše zákon včas, aby byl vyhlášen do 31.12.2020, zákon nabyde účinnosti až v průběhu roku 2021 a potom si fyzické osoby pro zdanění v roce 2021 budou moci zvolit, zda budou postupovat podle nové úpravy nebo využijí staré sazby platné v roce 2020.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naše daňové oddělení.