Paušál místo stravenek - pravděpodobně dobrá zpráva pro další zaměstnance!

Paušál místo stravenek - pravděpodobně dobrá zpráva pro další zaměstnance!

Součástí daňového balíčku pro rok 2021 je také další možnost, jak zaměstnancům poskytnout výhodnější příspěvek na stravování, a to tzv. stravenkovým paušálem. Současně je možné za stejných podmínek i nadále poskytovat stravenky či zajišťovat vlastní stravovací zařízení.

Stravenkový paušál

Nová forma příspěvku je peněžní příjem zaměstnance, který nepodléhá zdanění ani odvodům na sociální a zdravotní pojištění.
Na straně zaměstnavatele jde o daňově uznatelný náklad, který může dosáhnout maximálně 70 % stravného poskytovaného zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní době trvající 5 až 12 hodin (v roce 2021 108 Kč) a maximální hodnota příspěvku proto činí 75,60 Kč. Nejvyšší možný měsíční příspěvek se tedy bude v roce 2021 pohybovat kolem 1 500 Kč.

Stravenky

V případě stravenek je daňovým nákladem 55 % hodnoty stravenky a současně maximální daňová část nesmí být vyšší opět než 70 % stravného poskytovaného zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní době trvající 5 až 12 hodin. Nejvýhodnější stravenka pro rok 2021 proto činí 137 Kč, ze které je právě 75,60 Kč daňově uznatelným nákladem. Příspěvek zaměstnavatele nad 55 % hodnoty představuje daňově neuznatelný náklad.

Proč uvažovat o změně?

Využití stravenkového paušálu odbourá jednak administrativní náklady zaměstnavatele spojené s objednáním, evidencí a samotnou distribucí. Dále také zaměstnavateli nevzniknou výdaje na poplatky a provize stravenkovým společnostem, které jsou taktéž daňově uznatelné pouze z 55% části. Z pohledu daňově uznatelných nákladů nepředstavuje peněžitý příspěvek na stravování a příspěvek v podobě 55 % hodnoty stravenky žádný rozdíl, protože v obou případech maximální hodnota příspěvku v roce 2021 činí 75,60 Kč.

Pokud doposud nepřispíváte zaměstnancům nebo využíváte stravenky, tak přechod na stravenkový paušál představuje zcela jistě efektivní nástroj pro zjednodušení podnikání a vyplacení čistých prostředků zaměstnancům. Současně oproti zejména papírovým stravenkám lze peníze utratit kdekoliv, v libovolné částce, a to nejenom za jídlo.