Paušální daň – poslední šance pro vstup od roku 2021!

Paušální daň – poslední šance pro vstup od roku 2021!

Nejpozději 11. ledna (zákonný termín 10. ledna připadá na neděli) mohou podnikatelé vstoupit do paušální daně a o detailech jsme informovali v předchozím článku ZDE. Pro skupinu podnikatelů s 40% paušálními výdaji je změna ve většině případů výhodná, naopak u OSVČ s 80% paušálními výdaji nelze očekávat značný zájem o využití novinky. Ovšem u nejpočetnější skupiny uplatňující 60 % se jednoznačně nedá určit, zda je přechod výhodný či nikoliv.

Posouzení, zda je výhodné přejít na paušální daň bude záviset na množství odečitatelných položek či slev na dani, které podnikatel uplatňuje. V případě uplatnění slevy na manželku a více dětí, lze předpokládat, že přechod nemusí být výhodný. Finanční hledisko však nemusí být pro mnoho podnikatelů mající panickou hrůzu z „papírování“ rozhodujícím kritériem, ale naopak preferují časovou úsporu a menší stres z případné kontroly berních úředníků.

Pokud zvažujete přechod na paušální daň, úvaha je zcela individuální a nedá se jednoznačně určit, kdy je výhodné využít paušální daň a kdy nikoliv. S případnou kalkulací a přemýšlením Vám rádi pomůžeme. Nápomocna Vám může být také kalkulačka na stránkách Ministerstva financí ZDE.

V souvislosti s přechodem na paušální daň souvisejí také některé následující povinnosti:

Vedení evidence

I v případě účasti v paušální dani je vhodné evidovat veškeré své příjmy, a to jak pro účely kontroly limitu 1 mil. Kč vztahujícího se k paušální dani, tak z hlediska dosažení stejného limitu pro plátcovství DPH. Dále je evidence také nutná pro korekci základu daně při přechodu na paušální daň a zpět.

Úpravy základu daně při přechodu na paušální daň

Paušální výdaje

S přechodem na paušální daň souvisí také nutnost upravit základ daně o výši pohledávek k 31. 12. 2020, a to formou dodatečného daňového přiznání za rok 2020, ve kterém dojde ke zvýšení základu daně. Přiznání lze bez sankcí podat nejpozději do 1. 4. 2022, což představuje možnost ke konci roku 2021 posoudit, zda byly splněny veškeré povinnosti pro účast v paušální daně a je třeba přiznání podávat.

Skutečné výdaje

V případě změny ze skutečných výdajů je nutné podat dodatečné přiznání podle stejných pravidel jako u paušálních výdajů. V přiznání je nutné zvýšit základ daně o pohledávky a zásoby k 31. 12. 2020, naopak lze snížit základ daně o závazky.

Porušení pravidel

Pokud dojde ke skutečnostem, které vylučují účast v paušální dani (podmínky v předchozím článku ZDE), je nutné do 15 dnů tuto informaci oznámit finančnímu úřadu a OSVČ se zpětně od 1. 1. 2021 vrací do klasického režimu zdanění jako před vstupem do paušální daně.

Platba

Měsíční paušální záloha ve výši 5 469 Kč je splatná do 20. dne daného měsíce, ke kterému se záloha vztahuje. Pro první období leden 2021 stanovuje přechodné ustanovení splatnost do 20. 2. 2021 (sobota), respektive 22. 2. 2021. Pro paušální daň vzniklo nové předčíslí účtu 2866, avšak samotné číslo účtu a variabilní symbol zůstávají stejné jako dříve.