Odložený termín pro podání přiznání k dani silniční a k dani z nemovitých věcí

Odložený termín pro podání přiznání k dani silniční a k dani z nemovitých věcí

V souvislosti s onemocněním Covid-19 přistoupilo Ministerstvo financí k dalšímu opatření v podobně „odložení“ povinností spojených s daní silniční a daní z nemovitých věcí, přesněji řečeno k prominutí sankcí s nimi spojenými.

Silniční daň

Přiznání k dani silniční za rok 2020, u které je zákonný termín pro podání i zaplacení 1. 2. 2021 (31. 1. 2021 je neděle), lze bez sankcí provést nejpozději
do 1. 4. 2021.

Daň z nemovitých věcí

U přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období 2021 je termín pro podání 1. 2. 2021 a je možné jej podat taktéž do 1. 4. 2021. Splatnost se nemění a u nejčastějších daňových povinností do 5 000 Kč je nutné provést úhradu do 31. 5. 2021.

V této souvislosti bychom rádi podotkli, že se jedná o prominutí sankcí za pozdní podání a v případě silniční daně i za pozdní úhradu, tj. termín 1. 4. 2021 je definitivně konečný a neplatí zde liberační lhůta dle daňového řádu.