Nové liberační balíčky

Nové liberační balíčky

„Posunutí“ termínu pro podání přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob, odložení splatnosti DPH a prominutí správních poplatků.

Ministerstvo financí s ohledem na pokračující nepříznivou situaci související s onemocněním Covid-19 připravilo pro daňové poplatníky následující úlevy:

Daň z příjmu fyzických a právnických osob

V případě podání daňového přiznání po původních termínech (papírová forma – 1. 4. 2021 a elektronická forma 3. 5. 2021) budou odpuštěny veškeré související sankce, což de facto znamená posunutí termínů pro jeho podání až do doby:

  • u papírové formy – 3. 5 2021,
  • u elektronické formy – 1. 6 2021.

V této souvislosti bychom rádi podotkli, že se jedná o nejzazší termíny a neplatí zde liberační lhůta dle daňového řádu (která je navíc od roku 2021 méně benevolentní).

Daň z přidané hodnoty

V návaznosti na již uveřejněné prominutí úroků z prodlení (s úhradou do 16. 8. 2021) u vládou omezených provozů za období září 2020 až březen 2021 (detaily ve Finančním zpravodaji č. 38/2020), mohou i daňový poplatníci nezasaženi vládními opatřením uhradit daňové přiznání a kontrolní hlášení za únor 2021 až do 15. 4. 2021. Úleva se také vztahuje na samotného podání daňové přiznání (bližší informace Finančním zpravodaji č. 13/2021).

Dále do 3. 6. 2021 bylo prominuto DPH u filtračních polomasek a respirátorů a do 31. 12. 2022 u testů a očkování na onemocnění Covid-19.

Správní poplatky

V případě žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování, lze bezplatně požádat o prodloužení lhůty až do 16. 8. 2021 (detailnější informace jsou uvedeny ve Finančním zpravodaji č.10/2021).