Proč se stát digitální firmou?

Proč se stát digitální firmou?

Odpověď je jednoduchá. Firmy, kterým se to nepovede, budou postupně ztrácet konkurenceschopnost až skončí buď krachem, nebo budou navždy živořit na okraji trhu.

Pandemie tuto skutečnost ještě více akcentovala. Firmy, co byly schopné rychle přejít na digitální styl práce, měly šanci alespoň částečně kompenzovat ztráty způsobené nuceným uzavřením provozoven. Pandemie je extrémní situace a všichni doufáme, že brzy odezní, ale trendy ukazující na posilující sílu digitálních firem byly dobře patrné už dlouho před pandemií.

Růst hodnoty digitálních firem

Při pohledu na tabulku tržních hodnot firem je vidět postupná dominance firem s obchodním modelem založeným na digitálních platformách.

2010 miliard USD 2017 miliard USD 2020 miliard USD
Petro China 329 Apple 791 Apple 2 254
ExxonMobil 315 Google 664 Microsoft 1 682
Microsoft 256 Microsoft 568 Amazon 1 634
ICBC 246 Amazon 459 Google 1 185
Apple 213 Berkshire Hathaway 451 Facebook 777
BHP Billiton 210 Alibaba Group 436 Tencent 683
Walmart 209 Tencent 405 Tesla 668
Berkshire Hathaway 200 Facebook 399 Alibaba 629
Generali 194 ExxonMobil 348 TSMC 565
China Mobile 192 Johnson & Johnson 347 Berkshire Hathaway 545

Úspěšná digitalizace firem naštěstí není vyhrazená pouze pro ty největší a nejmajetnější firmy. Osobně nevidím nedostatek peněz na investice jako hlavní překážku k rozšiřování digitalizace. Ten hlavní problém totiž leží úplně jinde, a to v přístupu lidi k celé problematice.

Benefity digitalizace

Osobně vidím benefity digitalizace prostupující celou organizací. Digitalizace může pomáhat jak ve zlepšování zákaznické zkušenosti, tak i v interních procesech. Digitalizace a pozitivní přístup k novým, integrovatelným technologiím dává také skvělý základ do budoucna, který umožní snadněji zapojovat služby a nástroje, které nyní ještě ani neexistují.

Je třeba si však dát pozor na přehnaný optimismus a nekritické přijímání všech technologií. Naopak si myslím, že s růstem digitalizace se objevuje spousta technologií, které nejsou správnou investicí a mají příliš vysokou cenu, nebo přinesou především zkomplikování procesů a ve finále na nich bude firma tratit. To ale absolutně není důvod proč na digitalizaci zanevřít.

V Grinexu se zabýváme především fungováním financí a řízením výkonnosti, kde se možnosti digitalizace dají využít bez větších nákladů a bez přílišného úsilí. Jedná se například o:

  • Digitalizace práce s účetními doklady
  • Výpočty ziskovosti zakázek, produktů a klientů
  • Odměňování zaměstnanců na základě měřitelných výkonů
  • Detailní podklady o výkonnosti firmy, které umožní rozhodovat na základě dat a ne pouze pocitů
Proč už všechny firmy nejsou digitální?

Digitalizace není o tom, že se pořídí a naimplementuje software. Pouhé pořízení nástrojů žádnou konkurenční výhodu nepřináší, protože obdobné nástroje si může pořídit kdokoliv. Koupit předražené ERP a říct si, že mám digitální firmu je pouhou iluzí.

Koupit předražené ERP opravdu není správná cesta k digitalizaci firmy

Hlavní benefity plynoucí z digitalizace se objeví až ve chvíli, kdy všichni ve firmě přijmou kulturu digitalizace a sami začnou přemýšlet jak digitální nástroje nejlépe využít při jejich každodenní práci.

Ve výzkumu Fortune 1000 firem citovaném v Harvard Business Review (odkaz dostupný zde) se zjistilo, že pouze 29,2% dotazovaných firem dosáhlo po investicích do digitalizace výsledků, které dokázaly změnit jejich firmy. Pouze 24% firem se označilo za “data-driven”, což je pokles z 37,4% v minulém roce.

“Culture eats strategy for breakfast.” P. Drucker

Jako hlavní důvod relativních neúspěchů v digitalizaci se označují problémy s firemní kulturou a nikoliv technologické problémy. Šokujících 92,2% firem se přiznalo k problémům s firemní kulturou s dopadem na postup digitalizace. Přesně v souladu s citátem Petera Druckera – “Culture eats strategy for breakfast”.

Jak s digitalizací pokročit

To, že pouze 30% firem dokáže s digitalizací uspět, ukazuje jednak, že se nejedná o snadný úkol a také že pokud se uspět podaří, automaticky to firmu posouvá před většinu její konkurence.

Máme tedy několik doporučení, která můžou s digitalizací pomoci.

  1. Při každém rozhodování brát v potaz práci s daty (exporty, importy, možnost sdílet data s ostatními systémy) a snažit se z dat získat co nejvíce informací prospěšných pro řízení firmy. Pro některé firmy jsou data jedním z hlavních aktiv, a proto je třeba se o ně svědomitě starat.
  2. Hledat lehce dosažitelné úspěchy, které za dodržení přístupu z předchozího bodu, bude možné co nejdříve začít využívat.
  3. Věnovat úsilí neustávající snaze vzdělávat všechny členy organizace a snažit se vždy propagovat výhodné přístupy založené na digitalizaci před zastaralými alternativami.