Podpůrný program Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – Veletrhy/kongresy

Podpůrný program Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – Veletrhy/kongresy

Dne 23. 3. 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu COVID – Veletrhy/kongresy. Tento program je určen subjektům podnikajícím v oblasti organizace a realizace veletrhů, výstav, kongresů, firemních eventů a dalších hromadných akcí zaměřených především na B2B segment, včetně subjektů realizačně napojených na tento segment trhu. Program spočívá v kompenzaci nepokrytých nákladů, které nebyly kompenzovány v rámci jiných podpůrných programů.

Parametry programu

  • Celková výše vyčleněných prostředků: 600 mil. Kč.
  • Termín pro podání žádosti: od 6. dubna 2021 do 31. května 2021.
  • Rozhodné období: od 1. března 2020 do 31. října 2020.
  • Výše podpory: 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, případně 40 % pro subjekty s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávního celku ČR (maximálně do výše 20 mil. Kč na jednoho žadatele).

MPO v rámci Výzvy dále stanovuje podmínky, které je nezbytné pro úspěšné vyřízení žádosti o podporu splnit.

Základní podmínky pro získání podpory

  • Podnikatelská činnost v zasaženém odvětví zahájena nejpozději 29. února 2020.
  • Pokles obratu za rozhodné období minimálně o 30 % oproti srovnatelnému období, přičemž srovnatelné období je stanoveno třemi způsoby s ohledem na to, kdy subjekt zahájil svou podnikatelskou činnost.
  • Subjekt není v prodlení s některou z plateb splatných do 30. září 2020 vůči vybraným institucím.

Výše nepokrytých nákladů a pokles obratu budou prokazovány na základě upravených výkazů zveřejněných na portálu MPO (https://www.mpo.cz/covid-veletrhy). Pro účely programu se do těchto výkazů zahrnují pouze výnosy a náklady z podporovaných činností uvedených ve Výzvě MPO – nikoliv celkové výnosy a náklady podnikatelského subjektu. Podmínkou pro podání žádosti je ověření zmiňovaných výkazů auditorem.

V případě, že potřebujete pomoci s podáním žádosti výše zmíněné podpory, sestaveních upravených výkazů nebo jejich ověřením, neváhejte se na nás obrátit.