Program COVID – Nepokryté náklady

Program COVID – Nepokryté náklady

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo další Výzvu z programu COVID. Tentokrát se jedná o tzv. Nepokryté náklady. Výzva se týká podnikatelů, jejichž obrat byl vlivem pandemie koronaviru za období prvního čtvrtletí roku 2021 nejméně o 50 % nižší než v roce 2020 nebo v roce 2019. Dotace z tohoto programu má kompenzovat nepokryté náklady, tj. ztrátu, sníženou o poskytnuté či očekávané dotace z jiných podpůrných programů.

Parametry programu

  • Celková výše vyčleněných prostředků: 6 mld. Kč.
  • Termín pro podání žádosti: od 19. dubna 2021 do 19. července 2021.
  • Rozhodné období: od 1. ledna 2021 do 31. března 2021.
  • Výše podpory: 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, případně 40 % pro subjekty s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávního celku ČR (maximálně do výše 40 mil. Kč na jednoho žadatele).

MPO v rámci Výzvy dále stanovuje podmínky, které je nezbytné pro úspěšné vyřízení žádosti o podporu splnit.

Základní podmínky žadatele pro získání podpory

  • Jedná se o podnikatele, fyzickou, nebo právnickou osobou, která vykonává podnikatelskou činnost dle živnostenského zákona.
  • Pokles obratu za rozhodné období minimálně o 50 % oproti srovnatelnému období, přičemž srovnatelné období si žadatel zvolí, a to buď první kvartál v roce 2019 nebo první kvartál v roce 2020. Pokud podnikatel zahájil činnost až po lednu 2020, může si vybrat kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.
  • Musí za rozhodné období prokázat nepokryté náklady.
  • Ke dni podání žádosti není v úpadku, v exekuci, v likvidaci, v insolvenci, nejedná se o nespolehlivého plátce dle zákona o DPH, nemá nedoplatky vůči vybraným institucím (tj. vůči státu).

Výše nepokrytých nákladů a pokles obratu budou prokazovány na základě upravených výkazů zveřejněných na portálu MPO . Pro účely programu se do těchto výkazů zahrnují veškeré výnosy a náklady bez ohledu na sektor, ve kterém podnikatelský subjekt působí. V případě, kdy je prokázaná ztráta vyšší než 5 mil. Kč, je vyžadováno ověření zmiňovaných výkazů auditorem.

Pokud potřebujete pomoci s podáním žádosti výše zmíněné podpory, sestaveních upravených výkazů nebo jejich ověřením, neváhejte se na nás obrátit.