Zrušení silniční daně pro některé poplatníky

Zrušení silniční daně pro některé poplatníky

Vláda informovala veřejnost o zrušení silniční daně u vozidel s hmotností do 12t, nicméně ještě nepředložila návrh, který by takový záměr specifikoval. Protože není doposud jasné, kterých poplatníků se zrušení dotkne, vydal ministr financí rozhodnutí o prominutí příslušenství, zveřejněné 24.3.2022 ve Finančním zpravodaji č.6/2022. Toto rozhodnutí platí pro všechny subjekty bez rozdílu.

V praxi takové rozhodnutí znamená, že není potřeba platit zálohy splatné 19.4.2022, 15.7.2022, 17.10.2022 a 15.12.2022 ani vůči finančním úřadům činit jakékoli další úkony. Poplatníci (pravděpodobně především provozovatelé automobilů nad 12t) si konečnou daň zúčtují až začátkem roku 2023. U poplatníků provozující osobních automobily by mělo ke zrušení dojít.