(Ne)přeceňování záloh

(Ne)přeceňování záloh

Nejvyšší správní soud se ve svém rozsudku 4 Afs 170/2021-35 ze dne 14. 2. 2022 ztotožnil se závěry interpretace I-43 – „Poskytnuté zálohy v cizí měně” vydané Národní účetní radou 19. 10. 2020, ze které vyplývá, že přecenění aktiv v cizí měně je smysluplné pouze…

Nesplňujete podmínky pro povinný audit?

Nesplňujete podmínky pro povinný audit?

Již více než čtyři roky je v účinnosti novela zákona o účetnictví, která upravila podmínky pro zatřídění účetních jednotek do jednotlivých kategorií podle určitých kritérií, kterými jsou: aktiva netto, úhrn čistého ročního obratu a průměrný přepočtený počet zaměstnanců. Kritéria pro povinnost ověřit účetní závěrku auditorem…

Jak účtovat digitální měny?

Jak účtovat digitální měny?

Ačkoliv v současné české účetní legislativě není účtování a vykazování digitálních měn nikde konkrétně ošetřeno, zástupci odborné veřejnosti se přiklánějí k názoru, že by měly být účtovány stejně jako zásoby. V polovině května se k tomuto výkladu přihlásilo také Ministerstvo financí ČR, a to prostřednictvím…