GGI

Mezinárodní Aliance

GGI – vaše brána ke globálním trhům

Členství v GGI, v jedné z deseti nejlepších mezinárodních aliancí účetních, poradenských a právních firem, nám umožňuje poskytovat kvalitní poradenství na globální úrovni. GGI nám poskytuje přístup k odborníkům kdekoliv na světě, kteří jsou schopni poradit s místními pravidly a s přístupem na místní trh. Široká mezinárodní členská základna GGI otevírá cestu na globální trh jak pro nás, tak i pro naše klienty. Prostřednictvím našeho členství v GGI máme přístup k vysoce kvalitním firmám skoro ve všech světových významných obchodních a finančních centrech. Tuto ohromnou výhodu dokážeme uplatnit při expanzi podnikání přes hranice, nebo při hledání mezinárodní podpory při podnikání na domácím trhu. Jsme připraveni pomoci Vám a podpořit Váš úspěch ať podnikáte kdekoliv. Pro více informací navštivte internetové stránky GGI (www.ggi.com).

O GGI – Zřeknutí se odpovědnosti

GGI Geneva Group International (GGI) je globální Aliance nezávislých firem. GGI Geneva Group International AG je společnost založená podle švýcarského práva. Její pracovní náplní je pouze administrativní podpora Aliance, GGI tedy neposkytuje žádné právní, auditní nebo jiné služby třetím osobám. Takové služby jsou poskytované pouze členskými firmami GGI. GGI a její členské firmy jsou právně oddělené a nezávislé subjekty. Tyto subjekty nejsou a nesmí být považované za jakkoliv propojené. Žádná členská firma nemá pravomoc (skutečnou, jasnou, implicitně předpokládanou nebo jinou) jakýmkoliv způsobem zavazovat GGI nebo jiné členské firmy. Stejně tak GGI nemá pravomoc zavazovat jakoukoliv členskou firmu. Všechny členské firmy GGI jsou nezávislé a všechny služby poskytují pouze pro vlastní prospěch na vlastní riziko, bez jakéhokoliv zapojení GGI nebo jiných členů GGI.

GGI