Převodní ceny

Převodní ceny

Nastavení převodních cen je nutnou součástí přípravy daňových přiznání řady společností.

Co to jsou převodní ceny?

Převodní ceny jsou ceny účtované v transakcích mezi spojenými osobami. Management fee, vnitroskupinové půjčky, obchodování s dceřinou společností a cash pooling jsou příklady některých transakcí, které vyžadují kvalitní metodiku převodních cen.

  • Převodní ceny nejsou jen nástrojem daňové compliance, ale lze je využít i pro daňovou optimalizaci.
  • V současnosti jsou převodní ceny ve velkém zájmu Finanční správy. Objem doměrků z kontrol převodních cen od roku 2013 do roku 2016 vzrostl 12x.
  • Pro firmy s mezinárodní působností je nastavení převodních cen nedílnou součástí jejich mezinárodní daňové compliance.
  • Chyby v nastavení převodních cen mohou být nebezpečné pro statutární orgány společností. V extrémních případech i s trestněprávními důsledky.

Kdo musí dokumentaci k převodním cenám připravovat?

Dokumentaci k převodním cenám by měly mít všechny společnosti obchodující se spojenými osobami. Společnosti mohou být spojenými osobami, pokud jsou propojené kapitálově, nebo například prostřednictvím sdílených osob ve vedení jednotlivých společností. Tvorba dokumentace není ze zákona povinná, její přípravu však velmi doporučujeme, protože dodělat dokumentaci po ohlášení kontroly z FÚ je takřka nemožné.

Co musí dokumentace obsahovat?

Cílem dokumentace převodních cen je ukázat, jaké jsou tržní podmínky v transakcích, které jsou dokumentací pokryté. Tímto způsobem je možné dokázat, že společnost při obchodování se spojenými osobami nevybočuje z podmínek, které by v obdobných transakcích používaly osoby nezávislé. Obsah dokumentace vyplývá z mezinárodně přijímané Směrnice OECD o převodních cenách.

Kontakt:

Richard Jahoda ml.

Manager
email: richard.jahoda_ml@grinex.cz
tel.: +420 724 311 146

Co to jsou převodní ceny?

Převodní ceny jsou ceny účtované v transakcích mezi spojenými osobami. Management fee, vnitroskupinové půjčky, obchodování s dceřinou společností a cash pooling jsou příklady některých transakcí, které vyžadují kvalitní metodiku převodních cen.

  • Převodní ceny nejsou jen nástrojem daňové compliance, ale lze je využít i pro daňovou optimalizaci.
  • V současnosti jsou převodní ceny ve velkém zájmu Finanční správy. Objem doměrků z kontrol převodních cen od roku 2013 do roku 2016 vzrostl 12x.
  • Pro firmy s mezinárodní působností je nastavení převodních cen nedílnou součástí jejich mezinárodní daňové compliance.
  • Chyby v nastavení převodních cen mohou být nebezpečné pro statutární orgány společností. V extrémních případech i s trestněprávními důsledky.

Kdo musí dokumentaci k převodním cenám připravovat?

Dokumentaci k převodním cenám by měly mít všechny společnosti obchodující se spojenými osobami. Společnosti mohou být spojenými osobami, pokud jsou propojené kapitálově, nebo například prostřednictvím sdílených osob ve vedení jednotlivých společností. Tvorba dokumentace není ze zákona povinná, její přípravu však velmi doporučujeme, protože dodělat dokumentaci po ohlášení kontroly z FÚ je takřka nemožné.

Co musí dokumentace obsahovat?

Cílem dokumentace převodních cen je ukázat, jaké jsou tržní podmínky v transakcích, které jsou dokumentací pokryté. Tímto způsobem je možné dokázat, že společnost při obchodování se spojenými osobami nevybočuje z podmínek, které by v obdobných transakcích používaly osoby nezávislé. Obsah dokumentace vyplývá z mezinárodně přijímané Směrnice OECD o převodních cenách.

Kontakt:

Richard Jahoda ml.

Manager
email: richard.jahoda_ml@grinex.cz
tel.: +420 724 311 146