Nový pokyn GFŘ týkající se převodních cen

Nový pokyn GFŘ týkající se převodních cen

Všeobecně uznávaným dokumentem při oceňování transakcí mezi spojenými osobami je Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy, a to v její aktualizované podobě z roku 2017.

Její neoficiální překlad byl včera zveřejněn na stránkách GFŘ a spolu s novým Pokynem D-34 nazvaným Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky, by měl sloužit k jednotnému postupu uplatňování metodiky převodních cen, jak ze strany Finanční správy ČR, tak ze strany daňových subjektů.

Pokyn D-34 nahrazuje předchozí Pokyn D-332. Nový pokyn mimo jiné detailněji rozebírá princip tržního odstupu, srovnávací analýzu a jednotlivé metody převodních cen.

Celý text pokynu je dostupný na níže uvedeném odkazu.