(Ne)přeceňování záloh

(Ne)přeceňování záloh

Nejvyšší správní soud se ve svém rozsudku 4 Afs 170/2021-35 ze dne 14. 2. 2022 ztotožnil se závěry interpretace I-43 – „Poskytnuté zálohy v cizí měně” vydané Národní účetní radou 19. 10. 2020, ze které vyplývá, že přecenění aktiv v cizí měně je smysluplné pouze…

Daňové novinky roku 2022

Daňové novinky roku 2022

Tradičně s novým rokem přichází také daňové změny. Je tomu tak i v roce 2022 a důležité změny či informace jsme pro vás v kostce shrnuli: Daně z příjmů obecně Dary – ve zdaňovacích období, která skončí po 28.2.2022 již nebude možné z poskytnutých darů uplatnit odečitatelnou…