Pozor na novou oznamovací povinnost

Pozor na novou oznamovací povinnost

Blíží se sezóna valných hromad a řada akcionářů a společníků právnických osob bude přijímat rozhodnutí o výplatě dividend, z čehož vyplývá oznamovací povinnost vyplácející korporace. S účinností od 1.4.2019 byl nahrazen formulář Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou novým tiskopisem Oznámení o…

Souhrnné hlášení

Souhrnné hlášení

Aktualizovaný elektronický formulář souhrnného hlášení vydaný pro účely nového režimu konsignačního skladu (call off stock) v souvislosti s tzv. Quick Fixes je již k dispozici na daňovém portálu. https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2020/informace_o_aktualizaci_formulare_vies-10344

Novela zákona o DPH

Novela zákona o DPH

Finanční správa zareagovala na zpoždění nabytí účinnosti novely zákona o DPH, které bylo plánováno na 1.1.2020. Tato novela měla mimo jiné implementovat závěry SMĚRNICE RADY (EU) 2018/1910 tzv. Quick Fixes. Přestože novela českého zákona bude účinná pravděpodobně nejdříve od dubna 2020 mohou poplatníci využívat přímé…