Druhá výzva z programu COVID – Nepokryté náklady

Druhá výzva z programu COVID – Nepokryté náklady

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo druhou Výzvu již známého programu COVID – Nepokryté náklady. Výzva se týká podnikatelů, jejichž obrat byl vlivem pandemie koronaviru za rozhodné období minimálně o 50 % nižší než za stejné období roku 2019. Dotace z tohoto programu má kompenzovat nepokryté náklady, tj. ztrátu, sníženou o poskytnuté či očekávané dotace z jiných podpůrných programů.

Parametry programu

  • Celková výše vyčleněných prostředků: minimálně 1,2 mld. Kč.
  • Termín pro podání žádosti: od 28. června 2021 do 13. září 2021.
  • Rozhodné období: od 1. dubna 2021 do 31. května 2021, případně pokud žadatel splňuje pokles obratu pouze v prvním měsíci, tak od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.
  • Výše podpory: 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, případně 40 % pro subjekty s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávního celku ČR.
  • Maximální výše podpory: pro jednoho žadatele činí 15 mil. Kč za rozhodné období od 1. dubna do 30. dubna 2021, nebo 25 mil. Kč za rozhodného období od 1. dubna do 31. května 2021.

MPO v rámci Výzvy dále stanovuje podmínky, které je nezbytné pro úspěšné vyřízení žádosti o podporu splnit

Základní podmínky žadatele pro získání podpory

  • Jedná se o podnikatele, fyzickou, nebo právnickou osobou, která vykonává podnikatelskou činnost dle živnostenského zákona.
  • Pokles obratu za rozhodné období minimálně o 50 % oproti srovnatelnému období, přičemž srovnatelným obdobím se rozumí stejné období roku 2019. Pokud podnikatel zahájil činnost až po 1. dubnu 2019, může si vybrat kterékoliv dva po sobě jdoucí měsíce od 1. dubna 2019 do konce roku 2020.
  • Musí za rozhodné období prokázat nepokryté náklady.
  • Ke dni podání žádosti není v úpadku, v exekuci, v likvidaci, v insolvenci, nejedná se o nespolehlivého plátce dle zákona o DPH, nemá nedoplatky vůči vybraným institucím (tj. vůči státu).

Výše nepokrytých nákladů a pokles obratu budou prokazovány na základě upravených výkazů zveřejněných na portálu MPO. Pro účely programu se do těchto výkazů zahrnují veškeré výnosy a náklady bez ohledu na sektor, ve kterém podnikatelský subjekt působí. V případě, kdy je prokázaná ztráta vyšší než 5 mil. Kč, je vyžadováno ověření zmiňovaných výkazů auditorem.

Pokud potřebujete pomoci s podáním žádosti výše zmíněné podpory, sestaveních upravených výkazů nebo jejich ověřením, neváhejte se na nás obrátit.