Corporate finance

Corporate finance

Našim klientům pomáháme zejména v situacích, kdy plánují prodat svou firmu, hledají strategického partnera na další rozvoj či zvažují možnost investice do jiné společnosti, která podpoří jejich další podnikání.

Pro každého majitele firmy je její prodej mimořádnou událostí. Před samotnou transakcí musí udělat řadu významných rozhodnutí: Kdy a komu prodat? Prodat celou společnost, nebo jen její podíl? Jaká je hodnota firmy a jaká má být cena, za kterou jsem ochotný prodat? Samotný prodej je pak složitý proces, během nějž vyvstávají před majitelem dvě hlavní výzvy. Musí jednak vyřídit řadu formalit a zároveň stojí před důležitým úkolem co nejlépe proměnit obchodní příležitost a dostat za firmu částku, s níž bude spokojen.

Prodej společnosti

Pokud uvažujete o prodeji své společnosti, rádi vás celým složitým procesem transakce provedeme. Patří do něj:

Vyhodnocení prodejnosti

Vyhodnotíme připravenost vaší společnosti na prodej a reálnost jejího prodeje na základě souhrnné analýzy společnosti.

Sestavení profesionálního týmu

Spolupracujeme s týmem daňových a právních specialistů. Dle vašich požadavků vytvoříme tým, který zajistí hladký průběh celé transakce a převezme největší díl práce při prodeji firmy.

Příprava transakčních dokumentů

Připravíme investiční materiály zdůrazňující informace, které podpoří zájem investorů a pozitivně ovlivní výslednou hodnotu při prodeji společnosti.

Identifikace potenciálních zájemců

Připravíme seznam potenciálních strategických a finančních investorů z České republiky i ze zahraničí.

Virtuální data room

Elektronická datová místnost slouží vybranému (často velmi úzkému) okruhu zájemců k zabezpečenému přístupu k důvěrným informacím o společnosti. Zajistíme její přípravu a správu.

Zastupování klienta

Zastoupíme vás při jednání s investory od začátku procesu až do vypořádání prodejní ceny. Pomůžeme vám především s vyhodnocením a porovnáním cenových nabídek, s výběrem užšího okruhu zájemců, s negociací prodejní ceny a časového schématu výplaty kupní ceny a v neposlední řadě s vyjednáváním kupní dokumentace a záruk.

Vypořádání transakce

Zajistíme bezpečné vypořádání kupní ceny pomocí finančních instrumentů, jako jsou vázané účty, bankovní úschova, notářská úschova a další.


Nákup společnosti

Stejně tak umíme provést celým procesem ty, kdo společnost neprodávají, ale nakupují.

Akvizice společnosti je pro mnohé investory zajímavou příležitostí, jak podpořit rozvoj svého podnikání nebo dosáhnout zhodnocení finančních prostředků. Proces akvizice firmy však může být komplikovaný a časově náročný. Proto jsme tu my s klíčovými službami pro tento typ transakce, mezi které patří:

Analýza strategického záměru klienta

Vyhodnotíme proveditelnost vašeho strategického záměru na základě prověrky (due diligence), analýzy odvětví, konkurence a dostupných investičních příležitostí. Analýza může zahrnovat jak vyhledání akvizičních cílů, tak předinvestiční prověrku daného akvizičního cíle. Pomůžeme vám sestavit tým právních a daňových profesionálů.

Strukturování transakce

Nastavíme strukturu transakce s důrazem na minimalizaci obchodních a právních rizik i daňové zátěže.

Valuace a finanční model

Připravíme business model cílové společnosti za účelem reálného tržního ocenění.

Příprava transakční dokumentace

Ve spolupráci s právními poradci připravíme všechny potřebné akviziční dokumenty (např. memorandum o porozumění nebo nezávazné i závazné nabídky), a to ve formě a obsahu, které odpovídají vámi zadaným kritériím a charakteru transakce.

Zastupování klienta

Spolehlivě vás zastoupíme vůči třetím stranám při:

  • oslovení akvizičního cíle,
  • vyjednávání o výši kupní ceny,
  • nastavení záruk poskytovaných prodávajícím,
  • vyjednávání struktury a časového schématu výplaty kupní ceny.
Odpovědná osoba:

Zinaida Chiriac

Managing Partner

email: zinaida.chiriac@grinex.cz

tel.: +420 222 516 889

Neváhejte se zeptat

Máte otázky ohledně corporate finance? Stačí odeslat dotaz a Vaše kontaktní údaje a my Vás budeme brzy kontaktovat.

11 + 11 =