Personální poradenství

Personální poradenství

Provedeme vás celou oblastí práce s lidmi, která vede ke zvýšení efektivity a produktivity vaší firmy.

Rádi nabídneme zkušené HR profesionály, kteří na omezený čas přijmou firmu za svou, stanou se partnerem vedení a pomůžou kolegům s věcmi, které by jinak zbytečně dlouho sami vymýšleli a testovali.

Personální audit

Provedeme komplexní objektivní analýzu všech činností a procesů týkající se práce s lidmi včetně doporučení, detailního návrhu na zlepšení a implementaci do firmy. Výsledkem je:

  • Změřitelná výkonnost vašich zaměstnanců, přehled o vytíženosti vybraných částí organizace
  • Návrh na redukci nadbytečných a naopak návrh na vytvoření nových pracovních míst tam, kde jsou podle auditu potřebná
  • Doporučení a návrhy opatření ke zlepšení fungování firmy
  • Implementace – návrh způsobu zapojení pracovníků do změn, pomoc při vedení rozhovorů s pracovníky, nastavení systému komunikace
  • Úspora či alokace mzdových nákladů

Dále se zaměřujeme na:
Personální, mzdové a pracovněprávní poradenství

Poskytujeme personální, mzdové a pracovněprávní poradenství dle platné legislativy.

Benchmark mezd

Nabízíme benchmark mezd, přípravu mzdového systému, návrhy k nastavení konkurenceschopných mezd a benefitů.

Hodnotící a motivační systém

Jsme schopni společně s vámi navrhnout systém hodnocení vašich zaměstnanců a následně jej i napojit na odměňování či povyšování. Systém musí respektovat firemní kulturu, její procesy řízení a strategii celé společnosti.

Outplacement

Podpora propouštěných kolegů a nastavení celého procesu spolupráce tak, aby byl co nejméně nepříjemný.

Interim management

Firmě o malé či střední velikosti se nevyplatí zaměstnat vlastního HR specialistu nebo mzdového účetního, takže rádi nabídneme tuto službu přímo ve vaší společnosti. Výhodou je vysoká profesionalita a nadstandardní odborné znalosti za předem definovaných podmínek.

Grantové poradenství
  • Komplexní zpracování žádosti o dotace včetně finančního rozpočtu a harmonogramu projektu
  • Realizace projektu, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platby pro poskytovatele dotace
  • Kontrola plnění pravidel v souladu s podmínkami poskytnutí dotace pro publicitu, vedení účetnictví, zadávací řízení apod.
Odpovědná osoba:

Kamila Blechová

HR and payroll manager

email: kamila.blechova@grinex.cz

tel.: +420 222 516 889

Neváhejte se zeptat

Máte otázky ohledně personálního poradenství? Stačí odeslat dotaz a Vaše kontaktní údaje a my Vás budeme brzy kontaktovat.

8 + 1 =