U finanční správy roste obliba kontrol převodních cen

U finanční správy roste obliba kontrol převodních cen

Převodními cenami se rozumí ceny, za něž se prodávají produkty a služby mezi spojenými osobami, tedy např. v rámci korporace nebo nadnárodní společnosti. Podle zákona mají být určeny v souladu s principem tržního odstupu, což znamená, že spojené osoby si musí vzájemně účtovat takové ceny, jaké by si účtovaly nezávislé společnosti.

Vzhledem k tomu, že převodní ceny výrazně ovlivňují daňové příjmy, jsou častým cílem finančních kontrol. Je proto velmi důležité převodní ceny správně nastavit a zajistit k jejich nastavení příslušnou dokumentaci.

Finanční správa se v posledních letech věnuje převodním cenám obzvláště důkladně. Svědčí o tom jak výrazný nárůst počtu kontrol zaměřených na tuto problematiku, tak zavedení povinné přílohy k daňovému přiznání.

V roce 2016 došlo ke zdvojnásobení částky doměřené daně v porovnání s rokem 2015.

V roce 2013 dosáhla daň doměřená na základě kontrol převodních cen částky 72 milionů korun. O tři roky později, v roce 2016, se již jednalo o 886 milionů korun. Tento dramatický vývoj je zachycen v následující tabulce:

Rok Doměřená daň v Kč Zvýšení základu daně v Kč Snížení daňové ztráty v Kč
2013 71 759 104 336 386 414 131 267 918
2014 59 402 410 259 612 320 244 221 586
2015 446 263 377 2 431 935 440 390 970 153
2016 886 116 252 4 783 203 802 8 502 980 932

Za prudkým nárůstem doměrků daně vidíme změnu legislativy, výrazně vyšší zájem finančních úřadů, ale také podcenění problematiky ze strany daňových poplatníků.